Biuro prasowe

backBtn

12.11.2013

Nagroda im. Ireny Sendlerowej przyznana

23.10.2013, Warszawa

 

Nagroda im. Ireny Sendlerowej dla Bogdana Zdrojewskiego i Hanny Gronkiewicz - Waltz

za wybitne przywództwo przy budowie Muzeum Historii Żydów Polskich

23 października br. w Muzeum Historii Żydów Polskich odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagrody im. Ireny Sendlerowej przyznawanej przez Fundację Taubego na rzecz Życia i Kultury Żydowskiej. Tegorocznymi laureatami zostali Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdan Zdrojewski oraz Prezydent m.st. Warszawy, Hanna Gronkiewicz – Waltz.

Nagroda im. Ireny Sendlerowej została ustanowiona przez Fundację Taubego na rzecz Życia i Kultury Żydowskiej w 2008 roku w celu uczczenia pamięci zmarłej Ireny Sendlerowej, "Sprawiedliwej wśród Narodów Świata”, która uratowała setki dzieci żydowskich z warszawskiego getta podczas II wojny światowej. Nagroda jest przyznawana corocznie Polakom, którzy wnieśli wybitny wkład w ochronę dziedzictwa żydowskiego oraz we wspieranie odnowy kultury żydowskiej w Polsce. Tegoroczni laureaci zostali uhonorowani Nagrodą im. Ireny Sendlerowej za ich przywództwo w unikalnym partnerstwie publiczno-prywatnym, które zaowocowało powstaniem Muzeum Historii Żydów Polskich.

Wierzymy, że Muzeum Historii Żydów Polskich jest pomostem, który pozwala łączyć przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wspólnej kultury i tradycji polsko- żydowskiej” - powiedział Tad Taube, Przewodniczący Fundacji Taubego na rzecz Życia i Kultury Żydowskiej. „Fundacja postanowiła uhonorować dwóch polityków, których przywództwo sprawiło, że tak istotne przedsięwzięcie, jakim była budowa Muzeum, zakończyło się sukcesem”. 

Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest oficjalnym liderem polskiego rządu w tym wyjątkowym partnerstwie publiczno-prywatnym. “Zrozumieliśmy w porę, że oto ostatni moment na odkurzenie pamięci obu Narodów, karmionych nie tylko ‘stuleci cierpieniem’, ale i wspólną radością, tradycją, językiem i tożsamością. Jestem dumny, że mój ministerialny czas przypada po części na ten jedyny w swoim rodzaju akt kreacji, jakim jest budowa swoistego Muzeum Pamięci- Muzeum Historii Żydów Polskich.” – podkreślał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Według niego Muzeum Historii Żydów Polskich jest przykładem sprawnie funkcjonującego partnerstwa publiczno-prywatnego. "O tym muzeum mówiono bardzo długo, a realizuje się je niezwykle szybko, m.in. dzięki temu, że prywatni inwestorzy, fundatorzy i darczyńcy spotykają się z instytucją skarbu państwa, instytucją samorządową, aby zrealizować jedno z najważniejszych przedsięwzięć historycznych, muzealnych w Polsce".

Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy od czasu wyborów w 2006 roku, traktowała budowę Muzeum Historii Żydów Polskich, jako jeden z priorytetów swojej kadencji i energicznie nadzorowała jego budowę na gruntach ofiarowanych przez miasto „To symboliczne miejsce i oczywistym było dla mnie, że Warszawa musi zaangażować się w powstanie takiego muzeum właśnie na Muranowie. Cieszę się, że udało nam się stworzyć przestrzeń, która przyciąga i łączy ludzi już na tym wczesnym etapie funkcjonowania”, powiedziała Hanna Gronkiewicz – Waltz odbierając nagrodę.

Tegoroczna statuetka, odzwierciedlenie jabłoni w brązie, została wykonana przez Hannę Rechowicz, córkę Jadwigi Piotrowskiej łączniczki i przyjaciółki Ireny Sendlerowej.  W ogrodzie ich rodzinnego domu, pod jabłonią, zakopana była lista z nazwiskami uratowanych z getta dzieci. W tym samym domu część uratowanych dzieci mieszkała przez pierwsze dni odzyskanej wolności, zanim była przenoszona do bardziej trwałych schronień.

Do tej pory laureatami Nagrody im. Ireny Sendlerowej zostali Janusz Makuch, dyrektor Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, dr. Jan Jagielski, kierownik Działu Dokumentacji Zabytków Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, Aleksander Kwaśniewski, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Prof. Dr. Maria Janion, z Instytutu Literackiego Polskiej Akademii Nauk, Dr. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs z Uniwersytet Jagiellońskiego oraz Magdalena Grodzka-Gużkowska, "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata”, działaczka podziemia.  

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli magazyn Forbes i tygodnik Polityka.

Więcej informacji udziela:    

Anna Częścik
Senior Associate, MSLGROUP
anna.czescik@mslgroup.com
T: +48 22 278 39 08
M: +48 533 772 883


   

Laureaci otrzymują Nagrodę z rąk Tad'a Taube

Shana Penn otrzymuje Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

 

Goście gali

Tegoroczni laureaci z laureatami z lat ubiegłych

backBtn

up_arrow