Biuro prasowe

backBtn

14.07.2015

Nagrody im. Ireny Sendlerowej wręczone

NAGRODA IM. IRENY SENDLEROWEJ, PRZYZNAWANA PRZEZ FUNDACJĘ TAUBEGO, NAJWIĘKSZEGO DARCZYŃCY MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN, ZOSTAŁA WRĘCZONA KRZYSZTOFOWI CZYŻEWSKIEMU

 

Działacz społeczny, intelektualista, współzałożyciel i dyrektor Fundacji Pogranicze w Sejnach został uhonorowany za wysiłki na rzecz zachowania wielokulturowego polskiego dziedzictwa, zwłaszcza żydowskiego

 

KRAKÓW — W trakcie koncertu w Synagodze Tempel, który odbył się w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej (FKŻ) w dniu 3 lipca br., na scenie na której w 2008 roku wręczona została (Januszowi Makuchowi, Dyrektorowi FKŻ), pierwsza Nagroda im. Ireny Sendlerowei, Shana Penn, Dyrektor Wykonawcza Taube Philanthropies uhonorowała pioniera wielokulturowego zaangażowania obywatelskiego. Nagrodę otrzymał Krzysztofow Czyżewski, działacz społeczny, intelektualista, współzałożyciel i dyrektor Fundacji Pogranicze w Sejnach, fundacji, która buduje mosty pomiędzy kulturami i narodami.

 

Wręczając Nagrodę Shana Penn skomentowała „To nie jest nostalgia. To nie jest utopia. To jest radykalne odzyskiwanie miejsca pamięci dla celów zaangażowania społecznego i wielokulturowego. Działania Fundacji Pogranicze łączą wyzwania bezpośredniego aktywizmu kulturowego z wysiłkami natury literackiej i intelektualnej mającej na celu przywrócenie bogatego wielokulturowego i wielojęzykowego dziedzictwa wschodnioeuropejskiego pogranicza. Ich humanistycznym celem jest pokonywanie regionalnych i nacjonalistycznych podziałów oraz budowanie mostów pomiędzy lokalnymi grupami etnicznymi. Dzięki temu dochodzi do promowania dialogu pomiędzy różnymi, często wykluczającymi się, tożsamościami, wspomnieniami i religiami”.

 

Laureat Krzysztof Czyżewski był jednym z pierwszych działaczy, którzy po upadku komunizmu wspierali promocję wielokulturowego dziedzictwa w Polsce, gdzie spuścizna żydowska (historia, muzyka i literatura) odgrywa niezwykle istotną rolę. Czyżewski założył Fundację Pogranicze w Sejnach w 1990 r., Ośrodek Pogranicze – sztuk, kultur, narodów w 1991 r., jak również Wydawnictwo Pograniczne i pismo Krasnogruda w 1993 r. W 2014 roku za swoje osiągnięcia Czyżewski otrzymał prestiżową, izraelską Nagrodę Dana Davida.

 

Odbierając Nagrodę, Krzysztof Czyżewski podziękował  Fundatorowi za to, że do tego zaszczytnego tytułu przywołał człowieka z pogranicza, który zawsze walczył o to, aby dziedzictwo żydowskie znalazło się w żywym nurcie polskiej kultury. Przywołał również lekcje, których nauczył się od żydowskiego dziedzictwa i tradycji i przyznał, że nie byłoby nowej Polski bez pamięci o wspólnym polsko –żydowskim dziedzictwie. Zauważył, że „Często będąc budowniczymi mostów zapominamy o tym, że przejście na druga stronę to tylko polowa mostu, który służy tak naprawdę do powrotu do nas samych”.

 

Powiedział też: „Nasz świat psuje się od góry – i dlatego nie uratujemy go jeśli nie zaczniemy budować centrum wszechświata w małych miasteczkach. Jeśli nie przywrócimy szacunku dla małej liczby. Liczba dzieci, które uratowała Irena Sendlerowa jest ogromna, ale to zawsze mała liczba dodana do malej. Małe istnienie dodane do drugiego małego istnienia”.

 

Ceremonia wręczenia Nagrody drugiemu laureatowi, dr. Janowi Kulczykowi, który ofiarował Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie największą pojedynczą darowiznę  - ponad 6 mln dolarów - odbędzie się w dniu 13 października br. w POLIN.

 

O Nagrodzie im. Ireny Sendlerowej

 

Nagroda im. Ireny Sendlerowej została ustanowiona w 2008 roku przez Fundację Taubego w celu upamiętnienia odważnej działaczki społecznej, uhonorowanej przez Instytut Yad Vashem tytułem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.” Nagroda przyznawana jest każdego roku 12 maja, dokładnie w rocznicę śmierci Ireny Sendlerowej. Otrzymują ją obywatele Polski, którzy wnoszą wybitny wkład w ochronę i odbudowę dziedzictwa żydowskiego w kraju.

 

Nominacje do Nagrody oceniane są przez komitet, w skład którego wchodzą członkowie rady doradczej Fundacji Taubego oraz liderzy społeczności żydowskiej w Polsce. Do grona dotychczasowych laureatów należą Janusz Makuch, dyrektor Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, Jan Jagielski, archiwista Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, były prezydent Aleksander Kwaśniewski, Magda Grodzka-Gużkowska, która ryzykowała życiem, pomagając Irenie Sendlerowej w ratowaniu żydowskich dzieci z getta, prof. dr Maria Janion oraz dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, cenione badaczki, Bogdan Zdrojewski, były minister kultury i dziedzictwa narodowego, Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m. st. Warszawy, Tomasz Pietrasiewicz, założyciel i dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, oraz Małgorzata Niezabitowska, pisarka, dziennikarka i członkini Rady Muzeum.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o programie nagród lub ustalenia terminów wywiadów należy kontaktować się pod adresem: malgorzata.dworzynska@mslgroup.com

 

backBtn

up_arrow