Biuro prasowe

backBtn

22.06.2016

Fundacja Taubego ogłasza nazwiska dwóch laureatek Nagrody im. Ireny Sendlerowej za rok 2016

SAN FRANCISCO — Fundacja Taubego ogłosiła nazwiska dwóch badaczek, które zostaną uhonorowane Nagrodą im. Ireny Sendlerowej za 2016 rok: Monikę Adamczyk-Garbowską, profesor anglistyki i literatury porównawczej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, za jej znaczący wkład, zarówno w Polsce, jak i na świecie, w nauczanie oraz publikacje z zakresu studiów o literaturze żydowskiej i jidysz oraz Marię Piechotkę, uznaną architekt i autorkę szeregu przełomowych publikacji, które pozwoliły zachować pamięć o budynkach zniszczonych w trakcie wojny, zwłaszcza drewnianych synagog.

Nagroda im. Ireny Sendlerowej, ustanowiona w celu upamiętnienia działaczki społecznej, która w czasach nazistowskiej okupacji uratowała setki żydowskich dzieci z warszawskiego getta, zostanie wręczona podczas dwóch różnych uroczystości. Przyznanie nagrody prof. dr hab. Monice Adamczyk-Garbowskiej nastąpi w piątkowy wieczór, 1 lipca, podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Po zakończeniu ceremonii odbędzie się pierwszy doroczny koncert dedykowany pamięci zmarłego dr. Jana Kulczyka, laureata Nagrody im. Ireny Sendlerowej za rok 2015. Podczas koncertu wystąpi Diwan Saz, światowej sławy zespół muzyczny z Izraela. Druga uroczystość, podczas której nagroda zostanie wręczona Marii Piechotce, odbędzie się w innym terminie w 2016 roku w Warszawie.

„Te dwie wybitne obywatelki państwa polskiego mają wizję Polski wielokulturowej. Wywarły znaczący i długotrwały wpływ na polskie społeczeństwo, a także pomogły w zachowaniu bogatego żydowskiego dziedzictwa w Polsce”, powiedział Tad Taube, prezes Fundacji Taubego na rzecz Życia i Kultury Żydowskiej oraz Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w San Francisco.

Uhonorowana nagrodą prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska (profesor literatury amerykańskiej i porównawczej z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) miała nieoceniony wkład w nauczanie i publikacje z zakresu studiów literatury żydowskiej i jidysz. Jest autorką, redaktorką oraz tłumaczką wielu książek, w tym najważniejszych dzieł na temat życia i spuścizny Izaaka Bashevisa Singera. Profesor Adamczyk-Garbowska jest członkinią zespołu redakcyjnego roczników Polin: Studies in Polish Jewry. W latach 2006–2007 w ramach programu Ina Levine sprawowała funkcję profesora wizytującego (ang. scholar-in-residence) w United States Holocaust Memorial Museum. W 2004 roku otrzymała Nagrodę im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej od Żydowskiego Instytutu Naukowego YIVO w Nowym Jorku za działalność dydaktyczną i badawczą z zakresu kultury żydowskiej oraz literatury i języka jidysz.

Uhonorowana nagrodą Maria Piechotka brała czynny udział w Powstaniu Warszawskim. W 1944 roku rozpoczęła swoją pracę nad utrwaleniem szczegółów architektonicznych zniszczonych budynków, ze szczególnym uwzględnieniem synagog drewnianych. Wspólnie ze swoim mężem, Kazimierzem Piechotką, napisała szereg książek poświęconych tej tematyce, w tym Bramy nieba. Bożnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, pozycję opublikowaną w 1957 roku, która w tej dziedzinie stała się najbardziej znaczącym dziełem. W roku 2000 Żydowski Instytut Naukowy YIVO przyznał jej oraz jej mężowi Nagrodę im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej. Wiele pokoleń uczonych i architektów zajmujących się studiami nad synagogami drewnianymi czerpie i będzie czerpać z ich przełomowych i pionierskich badań.

O Nagrodzie im. Ireny Sendlerowej

Nagroda im. Ireny Sendlerowej została ustanowiona w 2008 roku przez Fundację Taubego, aby upamiętnić Irenę Sendlerową – odważną działaczkę społeczną, której instytut Jad Waszem nadał tytuł „Sprawiedliwej wśród Narodów Świata”. 12 maja każdego roku, w ramach obchodów rocznicy śmierci Ireny Sendlerowej, nagroda zostaje wręczona obywatelom Polski, którzy w znaczący sposób przyczynili się do zachowania i odnowienia żydowskiego dziedzictwa w kraju.

 

Nominacje do Nagrody oceniane są przez komitet, w skład którego wchodzą członkowie rady doradczej Fundacji Taubego oraz liderzy społeczności żydowskiej w Polsce. W gronie osób nagrodzonych w poprzednich edycjach znaleźli się: Janusz Makuch, dyrektor Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie (2008), Jan Jagielski, archiwista Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma (2009), były prezydent Aleksander Kwaśniewski (2010), zmarła Magda Grodzka-Gużkowska, która ryzykowała życie, pomagając Irenie Sendlerowej w ratowaniu żydowskich dzieci z warszawskiego getta (2011), wybitne badaczki: prof. dr Maria Janion i dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs (2012), Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego i Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy (2013), Małgorzata Niezabitowska, pisarka i dziennikarka i Tomasz Pietrasiewicz, dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (2014), Krzysztof Czyżewski, dyrektor Fundacji Pogranicze oraz zmarły dr Jan Kulczyk, Znamienity Darczyńca Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (2015).

backBtn

up_arrow