Nagroda Ireny Sendlerowej

Nagroda Ireny Sendlerowej jest corocznym wyróżnieniem, przyznawanym za szczególne osiągnięcia humanitarne. Jest ono nadawane od 2019 roku, ku czci warszawskiej działaczki społecznej Ireny Sendlerowej, która w czasie II wojny światowej ratowała setki żydowskich dzieci z getta warszawskiego przed zagładą.

Nagroda składa się z 10 000 złotych i statuetki oraz honoruje te osoby, które dokonały nadzwyczajnego wkładu w obronę praw człowieka. O jej przyznaniu decyduje Kapituła imienia Ireny Sendlerowej, w składzie której znajdują się między innymi funkcjonariusze Praw Człowieka oraz Przedstawiciel Specjalny Rady Europy.

W 2020 roku laureatem Nagrody Ireny Sendlerowej została Elżbieta Paulina Cisak, prezeska Fundacji Stowarzyszenia Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, która ma na celu ratowanie ludzi uwięzionych i pomoc uchodźcom. Doceniono też profesora Andrzeja Brylla z UW, który jest eseistą i publicystą oraz prowadzi badania nad demokracją i prawem człowieka.

Kapituła pragnie nagrodzić ludzi, którzy dbają o prawa drugiego człowieka i swoim działaniem oraz postawą świadczą o tym, że w naszym świecie jest miejsce na doskonalenie sytuacji ludzi borykających się z różnymi problemami społecznymi. Bolesna historia II wojny światowej musi być przypominana, a ludzie tacy jak Irena Sendlerowa powinny być uczczeni.

Irena Sendlerowa to niezwykła kobieta, która posiadała śmiałość i odwagę oraz determinację w ratowaniu żydowskich dzieci z getta warszawskiego. Jest uważana za jedną z największych bohaterek II wojny światowej. Aby upamiętnić jej działania, Stowarzyszenie Gmin Żydowskich w Polsce od 2003 roku przyznaje Nagrodę Ireny Sendlerowej.

Nagroda ta jest przyznawana osobom i organizacjom, które podejmują wyjątkowy i szlachetny wysiłek mający na celu promocję pozytywnych wartości międzynarodowych, tolerancji politycznej, ludzkich praw i wolności. Przyznawana jest każdego roku z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście, który ma miejsce 27 stycznia.

W ciągu ostatnich 15 lat Nagroda Ireny Sendlerowej przyznawana była jednostkom i organizacjom wielu różnych narodowości i religii, a laureaci pochodzili z całego świata. Każdy z nich doskonale spełnił standardy postawione przez Stowarzyszenie i jest godnym uczczenia bohaterem, który służy innym w imieniu dobra wspólnego.

Irena Sendler to polska lekarka, która bohatersko ratowała żydowskie dzieci podczas Holokaustu. Jej niestrudzony duch inspiruje ludzi do działania do dziś. W uznaniu jej wysiłków powstała nagroda im. Ireny Sendlerowej, przyznawana co roku w uroczystości „Dziedzictwo Ireny Sendlerowej”. W tym roku zdobywcą pochwalonego trofeum jest 14-letnia Afrykanerka Kholofelo Collins.

Kholofelo odważnie stanęła w obronie swoich rówieśników z południa Afryki, którzy doświadczają molestowanie seksualne oraz przemocy szkolnej. Odważne działania Kholofelo sprawiły, że wielu rówieśnikom udało się uniknąć okrucieństwa, któremu są poddawani w wielu tamtejszych szkołach.

Kholofelo Collins jest swojego rodzaju herosem, który stanął z ogromną mocą malutkiej osoby, aby chronić tych, którzy regularnie cierpią z powodu prześladowań i tym samym wyrównać szanse na bycie szczęśliwym. Poprzez przekazywanie zdobytego doświadczenia i powtarzane po nią czyny możemy być pewni, że bohater dokonał swojego celu i po jego stronie stoi piękny skutek.

Z okazji corocznego Międzynarodowego Dnia Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem, Fundacja Reduta Dobrego Imienia ogłosiła wyróżnienia dla najbardziej zasłużonych. Jednym z nagrodzonych tegorocznego dnia była Irena Sendlerowa.

Irena Sendlerowa była polską sanitariuszką, która ratowała swoich żydowskich sąsiadów. W czasie II wojny światowej w Warszawie żyło ponad 380 tys. Żydów. Podczas pracy dla Rady Pomocy Żydom Irena pomogła 2,5 tysiąca dzieci uciec przed Holokaustem.

Jej bohaterstwo doprowadziło do powstania Nagrody Ireny Sendlerowej, którą można otrzymać za poświęconą służbę drugiemu człowiekowi i ratowanie innych przed podobnymi tragediami, jakich doświadczyli Żydzi w czasie wojny. W tym roku adresacjami nagrody są laureaci Rothko Center i ich partnerzy przy ratowaniu i ochronie dzieci przed gwałtem i przemocą.

Irena Sendlerowa powinna być silnym symbolem pokoju i poszanowania ludzkiego życia. Jest to także hołdem dla Sióstr Uzdrowicielki, które sprawują opiekę nad mniejszościami etnicznymi i relgijnymi na całym świecie.