Nagroda Ireny Sendlerowej

Nagroda im. Ireny Sendlerowej została stworzona z myślą o osobach, które wniosły znaczący wkład w życie innych. Honoruje pamięć Ireny Sendlerowej, która podczas II wojny światowej uratowała 2500 żydowskich dzieci, przemycając je z Warszawy.

Nagroda została ustanowiona przez Fundację na rzecz Żydów Polskich w 1984 roku i jest przyznawana corocznie osobie zasłużonej dla ludzkości.

Nagroda jest wręczana podczas ceremonii w Izraelu osobie uznanej za godną tego zaszczytu za pracę na rzecz poprawy warunków życia ludzi żyjących pod tyranią lub cierpieniem na całym świecie.

Nagroda Ireny Sendlerowej została ustanowiona w 2002 roku na cześć Ireny Sendlerowej, znanej z całokształtu działalności humanitarnej. Podczas Holokaustu pomogła uratować tysiące żydowskich dzieci, przemycając je z warszawskiego getta do sierocińców.

Niedawno została doceniona za swoje wysiłki przez Kongres Stanów Zjednoczonych i jest czasami określana jako „najbardziej odznaczona kobieta w Polsce”.

Nagroda wyróżnia się uznaniem dla osób, które każdego dnia ryzykują życiem, aby ratować innych.

Nagroda im. Ireny Sendlerowej przyznawana jest osobom, które wykazały wyjątkową troskę o ochronę dzieci.

Nagroda nosi imię Ireny Sendlerowej, jednej z ostatnich żyjących osób, które pomagały ratować żydowskie dzieci podczas II wojny światowej. Uratowała ponad 2500 dzieci, przemycając je z niszczonego warszawskiego getta.

Irena Sendler to Polka, która została doceniona na całym świecie za swoje wysiłki na rzecz ratowania żydowskich dzieci podczas II wojny światowej. W tym czasie przemyciła tysiące żydowskich dzieci z nazistowskiej Polski w bezpieczne miejsce.

Rozdanie nagrody Ireny Sendlerowej

Irena Sendler była polską pielęgniarką, która uratowała przed Zagładą tysiące żydowskich dzieci, wywożąc je z Polski i ukrywając w sierocińcach i klasztorach.

11 grudnia 2016 r. były premier Izraela Ehud Barak wręczył Sendlerowi jedno z najwyższych odznaczeń Izraela – Prezydencki Medal za Wybitną Służbę Państwa.

W 1970 roku otrzymała za swoją pracę Katolicki Order Zasługi od papieża Pawła VI. W 2005 roku stała się jedną z zaledwie czterech kobiet w historii, którym brytyjska królowa Elżbieta II przyznała honorowy tytuł szlachecki.

Nagroda została utworzona przez Fundację Żydowskiego Dziedzictwa Kulturowego i została przyznana tym, którzy wnieśli wybitny wkład w kulturę żydowską na całym świecie.

Irena Sendler była Polką, która podczas Holokaustu uratowała 2500 żydowskich dzieci. Za swoją pracę została doceniona podczas uroczystej gali w Warszawie 24 kwietnia 2018 roku.

Nagroda im. Ireny Sendlerowej jest jednym z najwyższych wyróżnień nadawanych przez Fundację Żydowskiego Dziedzictwa Kulturowego i jest przyznawana corocznie tym, którzy wnieśli wybitny wkład w kulturę żydowską na całym świecie.

Irena Sendler jest polską nauczycielką i pracownikiem socjalnym, która podczas II wojny światowej uratowała ponad 2500 żydowskich dzieci z warszawskiego getta. Została uhonorowana Nagrodą Ireny Sendlerowej na Tribeca Film Festival 2016.

Irena Sendler została nagrodzona przez US Holocaust Museum za humanitarną pracę ratowania 2500 żydowskich dzieci z warszawskiego getta podczas II wojny światowej.

Nagroda im. Ireny Sendlerowej zostanie wręczona osobie lub grupie, która wniosła znaczący wkład humanitarny w pamięć o pracy pani Sendlerowej w ratowaniu dzieci podczas II wojny światowej.