Zasługi Ireny Sendlerowej dla Żydów

Irena Sendler była pracownikiem socjalnym i pielęgniarką, która podczas II wojny światowej uratowała życie 2500 żydowskich dzieci. Została uznana przez Izrael za Sprawiedliwą wśród Narodów Świata w 2014 roku. W tej części przyjrzymy się jej życiu i dorobkowi oraz sposobom ich uhonorowania.

Wysiłki humanitarne Ireny Sendlerowej zostały docenione przyznaniem w 2014 r. tytułu honorowego Izraela. Nagroda ta przyznawana jest tym, którzy wnieśli znaczący wkład w kulturę i dziedzictwo żydowskie. Nagroda nosi imię Ireny Sendlerowej – polskiej pielęgniarki i pielęgniarki, która w czasie II wojny światowej ratowała Żydów, nie dbając o bezpieczeństwo własne i swojej rodziny.

W 1943 r. Irena Sendler wyszła za prawnika i została matką. W 1944 r. podjęła wolontariat w Towarzystwie Pomocy Dzieciom Żydowskim w Warszawie.

W wolnym czasie Sendler dbała o ukrywanie Żydów przed hitlerowcami, przemycając ich z Warszawy, zapewniając im żywność i schronienie.

Irena Sendler to jedna z najbardziej znanych polskich bohaterek II wojny światowej. Uratowała ponad 2500 żydowskich dzieci z obozów koncentracyjnych w latach 1942-1944, ukrywając je w sierocińcach i klasztorach, gdzie nie można ich było rozpoznać jako Żydów na podstawie charakterystycznego ubioru lub wyglądu.

Irena Sendler była polsko-żydowską pracowniczką socjalną, która przeszmuglowała 1500 Żydów z okupowanej przez hitlerowców Łodzi do warszawskiego getta. Robiła to w XIX wieku, przez całą II wojnę światową.

Po 1945 roku jej starania zostały docenione przyznaniem w 2015 roku Nagrody im. Ireny Sendlerowej. Nagroda ta przyznawana jest osobom, które uratowały życie co najmniej 10 osobom w nadzwyczajnej sytuacji zagrożenia życia.

Nagroda Ireny Sendlerowej jest przyznawana w Polsce

Irena Sendler była polską pielęgniarką, która ratowała żydowskie dzieci podczas Zagłady w czasie II wojny światowej. W uznaniu za swoje czyny została uhonorowana Nagrodą Sprawiedliwej wśród Narodów Świata.

Nagroda im. Ireny Sendlerowej przyznawana jest osobom, które uratowały Żydów przed zagładą podczas Zagłady w czasie II wojny światowej. Nagroda przyznawana jest przez Yad Vashem, oficjalny izraelski pomnik ofiar Holokaustu i ich ratowników.

Nagroda im. Ireny Sendlerowej przyznawana jest w Polsce. Nagroda została ustanowiona dla upamiętnienia bohaterskich wysiłków Ireny Sendlerowej, która podczas Holokaustu uratowała 2500 żydowskich dzieci.

Nagroda przyznawana jest przez Komisję Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dla osób lub grup, które wniosły znaczący wkład w pokój i ludzką solidarność. Nagroda przechodzi proces selekcji, który obejmuje jury.

Na nagrodę składa się medal i tablica z wizerunkiem samej Ireny Sendlerowej.

Nagroda przyznawana jest osobom, które uratowały ponad 2500 Żydów w Polsce podczas Holokaustu.

Irena Sendler była pracownikiem socjalnym w Warszawie. Swój status społeczny wykorzystywała do pomocy Żydom w ucieczce z kraju i ukrywaniu ich w klasztorach, sierocińcach i szpitalach.

Data nagrody Ireny Sendlerowej

Nagroda Ireny Sendlerowej to coroczna nagroda przyznawana ku pamięci Ireny Sendlerowej, która podczas II wojny światowej uratowała ponad 2500 żydowskich dzieci z warszawskiego getta.

W 2018 roku została podarowana kobiecie, która uratowała przed ISIS dużą liczbę Jazydów.

Na jej cześć nagroda znana jest również jako „Nagroda Ireny Sendlerowej”.

Irena Sendler była polską pracowniczką socjalną, która podczas Holokaustu uratowała 2500 żydowskich dzieci w warszawskim getcie.

Udało jej się uratować te dzieci, dostarczając im fałszywe dokumenty i racje żywnościowe z katolickich klasztorów i sierocińców. Przemycała je także zorganizowanymi przez siebie ciężarówkami.

Irena Sendler stała się ikoną humanitaryzmu w Polsce i Izraelu. Nagroda przyznawana jest corocznie w dniu jej urodzin, 28 marca.

Nagroda im. Ireny Sendlerowej przyznawana jest osobom, które wykroczyły poza swoje obowiązki. Nagroda ta przyznawana jest osobom, które ratują życie, bez względu na pochodzenie religijne czy etniczne.

Ustanowiona w 2006 roku Nagroda im. Ireny Sendlerowej przyznawana jest tym, którzy wykroczyli poza swoje obowiązki ratowania życia podczas II wojny światowej. Nagroda przyznawana jest co roku w dniu narodzin Ireny Sendlerowej 28 lutego.