Żydzi

W 1943 r. polska żydowska pracowniczka socjalna Irena Sendler uratowała 2200 Żydów z warszawskiego getta. Pomogła im uciec z okupowanej przez hitlerowców Polski i znaleźć nowe domy w innych krajach. Ze wszystkich uratowanych przez nią osób przeżyło tylko 10 osób.

Sendlerowa zdobyła nagrodę Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, a następnie została jednym z członków-założycieli izraelskiego parlamentu.

Jest inspiracją dla wielu Żydów w kraju i za granicą dzięki swojej odwadze i zaangażowaniu w pomoc potrzebującym w tak trudnym okresie historii.

Żydzi tacy jak Irena Sendlerowa, Anne Frank i Hannah Arendt potrafili dobrze prosperować pośród ogromnych przeciwności losu. Mieli zdolność przezwyciężenia okoliczności i stworzenia sobie przyszłości.

Żydzi są jedną z najbardziej prześladowanych grup religijnych w historii. Mimo to zawsze patrzyli w przyszłość z nadzieją w oczach.

Żydzi to grupa etniczna, która istnieje od tysięcy lat. Niektórzy postrzegają ich jako „naród wybrany”.

Nagroda im. Ireny Sendlerowej, ustanowiona w 1973 r. dla upamiętnienia bohaterstwa polsko-żydowskiej społecznicy Ireny Sendlerowej, przyznawana jest osobom, które ratowały żydowskie dzieci podczas Holokaustu.

Żydzi mają bogatą historię i kulturę, którą można obserwować poprzez ich literaturę, sztukę, architekturę i muzykę.

Historia żydów

Nagroda im. Ireny Sendlerowej jest polskim odznaczeniem narodowym przyznawanym osobom zasłużonym dla dobra dzieci w czasie Holokaustu. Nagroda została ustanowiona w 2000 roku i jest przyznawana corocznie czterem osobom.

W 1939 r. Polska stała się celem nazistów, a Żydów prześladowano. W tak zwanej Wielkiej Deportacji ponad trzy miliony Żydów z Polski zostało zepchniętych do gett w całej Europie. W 1940 r. Irena Sendler została zwerbowana przez żydowską organizację pomocy społecznej Żegota, gdzie wraz z innymi działaczami pracowała nad ratowaniem żydowskich dzieci z obozów zagłady i zapewnianiem im rodzin zastępczych.

Irena Sendlerowa wpadła na pomysł, by tajnymi tunelami przemycić żydowskie dzieci z warszawskiego getta i uratować je z obozów zagłady i będzie kontynuować

Żydzi mają znaczącą historię w Polsce i Europie Wschodniej i są obecni w kraju od ponad 2500 lat.

Nagroda im. Ireny Sendlerowej przyznawana jest osobom, które ratowały Żydów podczas Zagłady. Została utworzona w 2000 roku przez dr Janusza Korczaka i dr Zofię Sokolnicką-Korczak w imieniu ich córki Ireny Sendlerowej, która uratowała 2500 dzieci z warszawskiego getta podczas II wojny światowej

Termin „holokaust” został ukuty, aby opisać systematyczne, sponsorowane przez państwo prześladowania i mordowanie europejskich Żydów podczas II wojny światowej.

Nagroda im. Ireny Sendlerowej to honorowa nagroda przyznawana osobom, które wykazały się wyjątkową odwagą, współczuciem i odpornością na przeciwności losu. Nagroda ta jest przyznawana corocznie w Muzeum Tolerancji w Jerozolimie, aby uhonorować osoby, które pomogły ratować żydowskie życie.

Do godnych uwagi odbiorców należą Anne Frank, Elie Wiesel, Rosa Parks, Nelson Mandela, George Soros i Papież Franciszek.