Norman Conard

Norman Conard, który w 2007 roku został wprowadzony do Krajowej Nauczycielskiej Alei Sław, jest pedagogiem w trzecim pokoleniu z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem zawodowym.

bullet

Ola Bilińska

Ola Bilińska ceniona artystka-wokalistka oraz badaczka języka i kultury jidysz.

bullet


O nagrodzie

Nagroda im. Ireny Sendlerowej jest przyznawana rokrocznie Polakom, którzy swym działaniem przyczyniają się do zachowania dziedzictwa żydowskiego i odnowy kultury żydowskiej w Polsce. Nagrodę ustanowił w 2008 roku Tad Taube i Fundacja Taubego na rzecz Życia i Kultury Żydowskiej, w celu upamiętnienia Ireny Sendlerowej, która zmarła 12 maja tego roku,… bullet


Taube Philantropies

 

Fundacja Taubego na rzecz Życia i Kultury Żydowskiej (The Taube Foundation for Jewish Life & Culture, TFJLC) powołana do życia w 2001 r. dokonuje inwestycji na cele dobroczynne przede wszystkim w regionie San Francisco i w Polsce. TFJLC promuje żydowskość, mając na celu umocnienie społeczności żydowskiej i podtrzymanie żydowskiego dziedzictwa. Fundacja działa na rzecz przyspieszenia reformy żydowskich instytucji, które bardzo często tracą łączność z ludźmi, którym służą. Fundacja pozyskuje również dodatkowych partnerów w celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań dobroczynnych i aktywnie współpracuje zaróno z prywatnymi darczyńcami jak i innymi fundacjami.


W 2003 roku Fundacja Taube utworzyła Inicjatywę Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce (Jewish Heritage Initiative in Poland, JHIP), która pielęgnuje odrodzenie życia żydowskiego w Polsce, promuje świadomość o tym odradzającym się życiu wśród Żydów i nie-Żydów, a także wspiera pozytywne zainteresowanie Polską i polskimi Żydami wśród Żydów na całym świecie. Działająca od 10 lat Inicjatywa wspiera kluczowe programy kulturalne, edukacyjne i społeczne, obejmujące działalność naukową i wydawniczą, działania z zakresu genealogii, turystyki, sztuki i mediów, żydowskiego piśmiennictwa oraz szkoleń liderów dla młodych dorosłych. Prowadząc biuro w Warszawie, JHIP spełnia zróżnicowane i złożone potrzeby kształtujących się ponownie żydowskich społeczności.

 

Muzeum Historii Żydów Polskich stanowi zwieńczenie tego nadzwyczajnego odrodzenia kultury żydowskiej. Fundacja Taubego na rzecz Życia i Kultury Żydowskiej oraz jej partner Fundacja Koret przekazały największą prywatną darowiznę wspierającą wystawę główną Muzeum.

 


up_down
up_arrow