Laureaci

prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska

profesor literatury amerykańskiej i porównawczej z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

miała nieoceniony wkład w nauczanie i publikacje z zakresu studiów literatury żydowskiej i jidysz. Jest autorką, redaktorką oraz tłumaczką wielu książek, w tym najważniejszych dzieł na temat życia i spuścizny Izaaka Bashevisa Singera. Profesor Adamczyk-Garbowska jest członkinią zespołu redakcyjnego roczników Polin: Studies in Polish Jewry. W latach 2006–2007 w ramach programu Ina Levine sprawowała funkcję profesora wizytującego (ang. scholar-in-residence) w United States Holocaust Memorial Museum. W 2004 roku otrzymała Nagrodę im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej od Żydowskiego Instytutu Naukowego YIVO w Nowym Jorku za działalność dydaktyczną i badawczą z zakresu kultury żydowskiej oraz literatury i języka jidysz. Nagroda im. Ireny Sendlerowej zostanie wręczona w dniu 1 lipca br. w trakcie Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie.

Maria Piechotka

brała czynny udział w Powstaniu Warszawskim. W 1944 roku rozpoczęła swoją pracę nad utrwaleniem szczegółów architektonicznych zniszczonych budynków, ze szczególnym uwzględnieniem synagog drewnianych. Wspólnie ze swoim mężem, Kazimierzem Piechotką, napisała szereg książek poświęconych tej tematyce, w tym Bramy nieba. Bożnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, pozycję opublikowaną w 1957 roku, która w tej dziedzinie stała się najbardziej znaczącym dziełem. W roku 2000 Żydowski Instytut Naukowy YIVO przyznał jej oraz jej mężowi Nagrodę im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej. Wiele pokoleń uczonych i architektów zajmujących się studiami nad synagogami drewnianymi czerpie i będzie czerpać z ich przełomowych i pionierskich badań. Nagroda im. Ireny Sendlerowej zostanie wręczona Marii Piechotce jesienią br. w Warszawie.

2016

up_arrow