Laureaci

Zuzanna Radzik

Myślicielka i działaczka działająca w sferze publicznej, została nagrodzona za za swoje badania, publikacje, działalność edukacyjną i wypowiedzi w kwestiach takich jak relacje katolicko-żydowskie czy katolicyzm i feminizm. Od 15 lat zasiada w radzie nadzorczej Forum Dialogu, największej i najstarszej polskiej organizacji pozarządowej zajmującej się dialogiem polsko-żydowskim

Adam Bartosz

Etnograf i muzealnik, który 30 lat temu założył w Tarnowie Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. W latach 1980-2012 był dyrektorem Muzeum Okręgowego w Tarnowie, gdzie w 1982 roku zorganizował pierwszą powojenną wystawę poświęconą Żydom niezwiązaną z Żydowskim Instytutem Historycznym. W 2011r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wkład w ochronę, utrzymanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności Żydów i Romów.

2019

up_arrow