O nagrodzie

Nagroda im. Ireny Sendlerowej

 

Nagroda im. Ireny Sendlerowej jest przyznawana rokrocznie Polakom, którzy swym działaniem przyczyniają się do zachowania dziedzictwa żydowskiego i odnowy kultury żydowskiej w Polsce. Nagrodę ustanowił w 2008 roku Tad Taube i Fundacja Taubego na rzecz Życia i Kultury Żydowskiej, w celu upamiętnienia Ireny Sendlerowej, która zmarła 12 maja tego roku, w wieku 98 lat. Irena Sendlerowa, uhonorowana tytułem “Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata” przez Instytut Yad Vashem, uratowała  setki żydowskich dzieci z warszawskiego getta w okupowanej przez nazistów Polsce. Nawet po aresztowaniu, odmówiła ujawnienia ich tożsamości.  Heroiczny czyny Ireny Sendlerowej zostały zauważone dopiero piętnaście lat temu, kiedy to w jednej ze szkół w Kansas w USA nauczyciel wystawił wraz ze swoimi uczennicami sztukę opowiadającą jej historię i wystąpił z nią w całych Stanach Zjednoczonych i Europie. W roku 2003 przeprowadzono akcję pisania listów, mającą na celu zgłoszenie Ireny Sendlerowej do Pokojowej Nagrody Nobla. Nominacje do Nagrody im. Ireny Sendlerowej są rozpatrywane przez komitet, w skład którego wchodzą członkowie rady doradczej Fundacji Taube oraz liderzy społeczności żydowskiej w Polsce.

up_arrow